499: Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değilse Niye Her Oy Veren Doğrudan Müşrik Olmuyor?
-A A+A

499: Büyük Şirkte Cehalet Mazeret Değilse Niye Her Oy Veren Doğrudan Müşrik Olmuyor?

SORU

Selamun aleykum ve rahmetullah, hocam. Rabbim dini üzere hem sizin hem bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Sizi Allah için seviyorum hocam, bi konu hakkında size yazıyorum bu bizim için önemli sizin büyük şirkte cehaleti mazeret görmediğinizi biliyoruz ve oy meselesinde tafsilata gidiyorsunuz oy büyük şirk değil mi? Biz oy kullanan herkese müşrik dediğimiz için burada bizi cemaatlerden soyutladılar, harici gibi lanse ettiler bize bunu anlatır mısınız hocam? Rabbim sizden razı olsun.

CEVAP

Ve aleykumusselamu ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Rabbim de seni sevsin ve dininde sabit kılsın. Amin.

Muhterem kardeşim büyük şirkte cehaletin mazeret olmamasıyla büyük şirk olan oy vermenin doğrudan bir alakası yoktur.

Büyük şirk ile kast edilen sahibinin İslam’ına mani olan şirktir. Çünkü sahibini doğrudan İslam’dan ihraç etmeyen şirkte vardır. Ona ulema küçük şirk demiştir. Mesela; riya veya Allah’tan başkası adına yemin etmek gibi. Bu masiyetler de şirktir çünkü şari bunları şirk olarak isimlendirmiştir. Ama sahibini müşrik ve ebedi cehennemlik yapmaz.

Sonra… Büyük şirkin dinin aslını doğrudan bozanı vardır ve ancak maniler kalktıktan sonra bozanı vardır. Bu hususta ölçü şirk olan fiilin dinen ne halde beyan edilmiş olmasıdır. Bir fiil semavi haberde, yani Kur’an ve(ya) Sünnet’te kati ve sarih bir surette büyük şirk olarak beyan edilmemişse kişiye mahfi olabilir. Dolayısıyla bu tür şirkte velev ki büyük şirk de olsa cehalet mazeret olur.

Türkiye’de demokratik seçimlerde oy kullanmak bu tür hafi büyük şirktendir. Dolayısıyla sahibi doğrudan İslam’dan ihraç edilmez. Bilakis cehalet, tevil ve taklit gibi şeran muteber maniler işletilmesi şeran zorunludur. Mani kalktıktan sonra oy vermeye devam ederse müşrik olur ve tekfiri vacip olur. Hafi meselelerde beyanın hangi sıfatta yapılması gerektiğini başka yerlerde izah etmeye çalıştım.

Ayrıca oy vermenin şer’an mahiyeti ve hükmüyle alakalı ayrıntı için şu cevaplara müracaat edebilirsin

Oy Kullanmak  Oy Vermek Kati Meselelerden midir?  Biz Oy Kullanmaya Delil Getiriyor muyuz?  Oy Kullanan İçin Özür Olan  Milletvekili, Polis ve Asker İçin Niye Olmuyor?

5 Tem, 2020 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Şirk, Müşrik, Oy, Cehalet, Mazeret, Büyük